ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expand


รายชื่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
นีฟ เดอ ล๊อดลี่                ผู้จัดการประจำประเทศ
อลิสา วชิรธนกิจ         เจ้าหน้าที่งานธุรการ
เออร์เนสโต รีบุสทิลโล  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประจำภูมิภาคเอเชีย
ตำแหน่งว่าง เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล
รุ่งทิวา นุ่นอ่อน เจ้าหน้าที่การเงิน
ชไมพร นาคะเลิศกวี  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ 
   
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
 
จูเลียร์ ชิปเปอร์                  ผู้จัดการโครงการ
สิรี วิโรจนารมย์ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 
ศลิษา วิไลนุวัฒน์  ผู้ประสานงานโครงการ 
วัชราภรณ์ ไตรพาณิชย์กุล ผู้ประสานงานโครงการ 
อัญรัตน์ สรรเสริญ ผู้ประสานงานโครงการ 
จุฑาทิพย์ เกตรัตน์  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
เทพธีระ ชัยอิ่นคำ      เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ปรีชา ไชยสร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
สุทธิลักษณ์ วัฒนาภิรมย์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
อนันต์ อรรถสงเคราะห์  เจ้าหน้าที่ ไร้ท์ ทู เพลย์
ชาติชาย ฤทธิ์ชรัดพันธุ์  เจ้าหน้าที่ ไร้ท์ ทู เพลย์
ปรัชญา อมตาริยกุล เจ้าหน้าที่ ไร้ท์ ทู เพลย์
   
โครงการกีฬาและการเล่นสำหรับผู้ลี้ภัยจากการสู้รบประเทศพม่า  
เควินา แมดดิก ผู้จัดการโครงการ
ยุทธพล เชี่ยวชาญสิงขร ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ศรินทร์ทิพย์ ภิชญุตม์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและงานธุรการ
ภาณุ สุขิขจรไพร ผู้เชี่ยวชาญการศึกษา
เพชรา บัณฑิตย์นพรัตน์ ผู้ประสานงานโครงการ
วันชัย ศานติพจน์    ผู้ประสานงานโครงการ  
มาโนชย์ มิ่งขวัญธารากุล ผู้ประสานงานโครงการ
จอสะมู ปลูกตัณฑูล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
นหทัย อุดมศรีมงคล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
แววดาว ซิโน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
มีเลี้ยง ฐิติพนาวัลย์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
วนิศา รัตนโมกิต เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
บุญรักษ์ ชัยเจริญศรีศิริ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ยุทธภูมิ เจริญศรีคีรีชัย  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 
นวินดา พานประวิทย์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ชาญชัย บุญเชิญ เจ้าหน้าที่ ไร้ท์ ทู เพลย์
หัสดิน วงห์ทูดิ เจ้าหน้าที่ ไร้ท์ ทู เพลย์
สันติ สันโดษวนาไพร เจ้าหน้าที่ ไร้ท์ ทู เพลย์
อำนาจ ฐานวาทีสกุล  เจ้าหน้าที่ ไร้ท์ ทู เพลย์
สมบุญ นารีภาพเจริญ เจ้าหน้าที่ ไร้ท์ ทู เพลย์