ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expand


ไร้ท์ ทู เพลย์ ได้อบรมผู้นำชุมชนท้องถิ่นให้เป็นผู้ฝึกสอนเพื่อที่ดำเนินโครงการและกิจกรรมของเราไปใช้ในมากกว่า 20 ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม ความยากจน และโรคภัย ทั้งในภูมิภาคแอฟริกา เอเชีย ตะวันออกกลาง และอเมริกา ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านมนุษยธรรมและการพัฒนา รู้จักงานของเรามากขึ้นโดยเลือกดูตามประเทศจากแผนที่ด้านล่างนี้