ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expand

                    

                                ค่ายผู้นำเยาวชน UNOSDP ครั้งที่ 7


ค่ายผู้นำเยาวชน UNOSDP ครั้งที่ 7 จัดขึ้นที่เมืองกวางจู ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 3 กันยายน 2556 พ.ศ. 2556 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนคนหนุ่มสาวจากพื้นที่ด้อยโอกาสที่ทำงานหรือเป็นอาสาสมัครในสายงานกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ องค์การสหประชาชาติทางด้านการกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ (United Nations Office on Sport for Development and Peace) ร่วมกับ ไร้ท์ ทู เพลย์ และองค์กรภาคีอื่นๆจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 30 คนจากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา

กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้เยาวชนตระหนักถึงศักยภาพของตนเองที่มีผลต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ ช่วยให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำผ่านแนวทางกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง การพัฒนาชุมชน อีกทั้งการให้โอกาสสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของพวกเขา กิจกรรมนี้ยังเสริมสร้างความสามารถของชุมชนในการพัฒนาตอบสนองต่อความต้องการในท้องถิ่นอีกด้วย

วัตถุประสงค์

กิจกรรมครั้งนี้ยังช่วยให้เยาวชนสร้างแรงบันดาลใจและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของพวกเขา เยาวชนจะได้เสริมทักษะความเป็นผู้นำผ่านการปฏิบัติและเรียนรู้แนวทางการพัฒนาขั้นสูง นอกจากนี้ยังสามารถที่จะเริ่มการพัฒนาและประเมินผลการดำเนินโครงการกีฬาของตัวเอง พัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงหรือการพัฒนาในพื้นที่นั้นๆ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองและแนวทางการพัฒนาของตนเอง
  • ศึกษากลยุทธ์ที่หลากหลายของการใช้กีฬาเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
  • ระบุและแก้ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพในชุมชน
  • เรียนรู้กลยุทธ์และแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ
  • เรียนรู้ที่จะสนับสนุนแนวทางกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ

รูปแบบกิจกรรม

ค่ายผู้นำเยาวชน UNOSDP ครั้งที่ 7 ใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม และสนับสนุนแนวคิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ วิธีการนี้จะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสที่จะสะท้อนให้เห็นถึงบทเรียน เชื่อมโยงการเรียนรู้ของพวกเขาให้เข้ากับสถานการณ์ในชีวิตจริงและปรับใช้ความรู้ของพวกเขาต่อชุมชน เยาวชนจะไม่เพียงแต่มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง แต่พวกเขายังได้ช่วยสนับสนุนเยาวชนจากประเทศอื่นๆ  รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานขององค์กรภาคีต่าง กิจกรรมภาวะผู้นำ กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่น การอภิปรายกลุ่ม เพื่อศึกษาถึงประโยชน์ของการใช้แนวทางกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ

รวมภาพกิจกรรมประจำวัน
• วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556
• วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556
• วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556
• วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556
• วันพุธที่ 28 และ วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556
• วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556
• วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รายการ tbs eFM This Morning

ดาวน์โหลด  PowerPoint Presentation ได้ ที่นี่

สำหรับข้อมูลและสื่อเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
ชนัญญู หมวดมณี
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการพัฒนาทักษะชีวิต
มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ + 66 (0) 2740 3520 ต่อ 117
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.