ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expand

 
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย จัดงานวันการเงินเพื่อเด็กและเยาวชน
“สร้างพลังให้เด็กและเยาวชนผ่านการศึกษาและการเข้าถึงการเงิน”

กรุงเทพฯ ประเทศไทย (วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556) – มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ร่วมกับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล และมาสเตอร์การ์ด เวิลด์วายด์ ผู้ให้การสนับสนุนระดับโลก พร้อมด้วยธนาคารออมสินและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เฉลิมฉลองวันการเงินเพื่อเด็กและเยาวชน โดยจะจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและเสริมสร้างพลังให้เยาวชนขี้นในวันนี้ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จังหวัดนครปฐม

เออร์เนสโต โตโลซา รีบุสทิลโล รักษาการผู้จัดการ มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย  กล่าวว่า “การสร้างพลังให้เด็กและเยาวชนผ่านพลังแห่งทางเลือกคือสิ่งที่พวกเราเฉลิมฉลองกัน พลังแห่งทางเลือกนี้หมายถึงทางเลือกที่จะเก็บออมเพื่อสร้างจุดมุ่งหมายทางการเงินที่สามารถทำได้จริง เพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างความต้องการและความจำเป็น และเพื่อใช้ทักษะชีวิตในการตัดสินใจด้านการเงิน”

กิจกรรมในวันงานประกอบด้วยการเล่นเพื่อเรียนรู้ด้านการเงินและนิทรรศการศิลปะเยาวชน โดยมีผู้ร่วมงานคือ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สังกัดกระทรวงยุติธรรม เยาวชนที่กระทำความผิดจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมถึงศูนย์ฝึกฯ 5 แห่ง จำนวน 300 คน ร่วมด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาจาก 4 โรงเรียน รวมทั้งหน่วยงานเอกชน เช่น เอคเซนเชอร์ โกลบอล และ บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
เจรู บิลลิมอเรีย ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการองค์กรการเงินเด็กและเยาวชนสากล กล่าวไว้ว่า “เมื่อเด็กมีเงิน 1  เหรียญ มันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าอะไรที่อยู่ในกระเป๋า แต่เมื่อใดที่เด็กๆเก็บเงินได้มากกว่านั้น มันจะแสดงให้เห็นบางอย่างที่แตกต่างจากเดิม นั่นคือทางเลือก”

กิจกรรมวันการเงินเพื่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทยถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองสัปดาห์การเงินโลก ซึ่งมีประเทศเข้าร่วมกว่า 50 ประเทศจากหลากหลายทวีป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการศึกษาด้านการเงินของเด็กและเยาวชน นำโดยองค์กรการเงินเด็กและเยาวชนสากล มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่พยายามเพิ่มการเรียนรู้ด้านการเงินของเด็กและเยาวชน การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก รวมทั้งจากเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ

กิจกรรมจะถูกจัดขึ้นในหลายประเทศเพื่อเพิ่มความตระหนักเรื่องการเงินสำหรับเด็กและเยาวชนที่มักจะถูกมองข้าม ปัจจุบันเด็กที่เข้าถึงการศึกษาด้านการเงินและมีบทบาทในกิจกรรมการเงินมีไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ จากเด็กทั่วโลก เด็กจำนวนพันล้านคนทั่วโลกใช้ชีวิตอยู่กับความยากจน ซึ่งผลของความยากจนนำไปสู่การศึกษาและการรักษาอนามัยที่ลดน้อยลง อีกทั้งปัญหาเด็กเร่ร่อนและการถูกละเมิด นอกจากนี้ยังมีเยาวชนจำนวนมากที่เผชิญกับหนี้ก้อนใหญ่เพราะขาดการศึกษาด้านการเงิน พวกเขาสามารถกู้เงินได้ง่ายเกินไปและไม่ตระหนักถึงผลที่ตามมาอย่างถี่ถ้วน การศึกษาด้านการเงินและการเข้าถึงการเงินจะทำให้เด็กและเยาวชนรู้จักเก็บออมและใช้เงินอย่างมีความรับผิดชอบ

กิจกรรมวันนี้ถือเป็นโอกาสการเปิดตัวโครงการ “การสร้างวินัยทางการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ” ต่อยอดจากโครงการนำร่อง “การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน” ที่ทาง มูลนิธิ ไร้ท์  ทู เพลย์ ประเทศไทย และมาสเตอร์การ์ด เวิลด์วายด์ ได้ร่วมดำเนินการในปี 2555 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารการเงินเบื้องต้น ในรูปแบบค่ายฤดูร้อนกับโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ที่มีนักเรียนกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยพวกเขามีโอกาสในการพัฒนาทักษะทางด้านการเงิน และทักษะชีวิตที่สำคัญๆ เช่น การตัดสินใจ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการเจรจาต่อรอง

เกี่ยวกับ ไร้ท์ ทู เพลย์
ไร้ท์ ทู เพลย์ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน  ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศแคนาดา มุ่งเน้นการใช้กีฬาและกิจกรรมการเล่นเพื่อพัฒนาสุขภาพ ทักษะชีวิต และสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคมและอารมณ์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้อยโอกาส มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยจดทะเบียนเมื่อปี 2550 ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กในโรงเรียน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง เยาวชนผู้กระทำผิดกฏหมาย รวมถึง เยาวชนผู้อพยพและผู้ลี้ภัยในประเทศไทย โดยใช้กีฬาและการเล่นเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ภายใต้แนวทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะชีวิตแบบองค์รวม

เว็บไซต์  www.righttoplay.or.th

เกี่ยวกับ
องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล
องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล  ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 75ปีที่แล้ว แพลนถือเป็นองค์กรพัฒนาเด็กที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แพลนดำเนินงานในประเทศกำลังพัฒนา 50ประเทศทั่วทวีปแอฟริกา เอเชีย และอเมริกา เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กและยกระดับชีวิตเยาวชนกว่าหลายล้านคนให้พ้นจากความยากจน ในปี 2555 แพลนทำงานร่วมกับเด็ก 84ล้านคนจาก 90,131 ชุมชน แพลนเป็นองค์กรอิสระที่ไม่มีข้อผูกพันด้านศาสนา การเมือง หรือภาครัฐบาลใดๆ

เว็บไซต์ www.plan-international.org

เกี่ยวกับ
องค์กรการเงินเด็กและเยาวชนสากล (Child & Youth Financial International)
CYFI เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ตั้งขึ้นในเดือนกรกฏาคม ปี 2554ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และเริ่มกิจกรรมการเคลื่อนไหวระดับโลกในปี 2555CYFIเน้นการศึกษาด้านการเงินสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กทุกคนสามารถเรียนจบชั้นประถมศึกษาโดยมีความรู้ด้านการเงินและบัญชีออมทรัพย์ที่บริหารด้วยตนเอง CYFI มีเป้าหมายที่จะเข้าถึงเด็กจำนวน 100ล้านคนใน 100ประเทศภายในปี 2558
องค์กรการเงินเด็กและเยาวชนสากลมีผู้เกี่ยวข้องกว่า1,000คน เข้าถึงเด็ก18,738,224คนทั่วโลก ผ่าน 140โครงการCYFIได้สร้างองค์ความรู้สากลและแลกเปลี่ยนทรัพยากรบนพื้นฐานวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพที่สุด

เว็บไซต์ www.childfinanceinternational.org

เกี่ยวกับมาสเตอร์การ์ด เวิลด์วายด์
มาสเตอร์การ์ด (NYSE: MA) www.mastercard.com บริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมและการชำระเงินระดับโลก บริหารจัดการระบบชำระเงินที่รวดเร็วที่สุดในโลก เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้บริโภค สถาบันการเงิน พันธมิตรทางการค้า หน่วยราชการ และภาคธุรกิจในกว่า 210 ประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑและโซลูชั่นของมาสเตอร์การ์ดช่วยให้ธุรกรรมเชิงพาณิชย์ทุกประเภท อาทิ การจับจ่ายซื้อของ การเดินทางท่องเที่ยว การเปิดธุรกิจ และการบริหารการเงินง่ายดายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ข้อมูลเพิ่มเติมของมาสเตอร์การ์ดสามารถดูได้ที่ทวิตเตอร์ @MasterCardNews ร่วมพูดคุยกันใน Cashless Conversations Blog หรือลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารต่างๆ จากเรา
 
สำหรับข้อมูลและสื่อเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ชนัญญู หมวดมณี
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการพัฒนาทักษะชีวิต
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ + 66 (0) 2740 3520 ต่อ 117
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.