ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expand

ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพฯ - ประเทศไทย คุณเควิน เฟรย์ ประธานกรรมการบริหาร จากมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ สำนักงานใหญ่ ประเทศแคนาดา พร้อมด้วยคณะทำงานจากมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ได้เข้าพบท่านผู้ช่วยเลขาธิการสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมพูดคุยถึงความร่วมมือและต่อยอดการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกีฬาและการเล่นให้กับเด็กนักเรียนไทย อ่านเพิ่มเติม http://www.obec.go.th/news/74102