ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expand

กิจกรรมกีฬาสร้างสัมพันธภาพประจำปี ครั้งที่ 9


 

วันที่
: 5 มีนาคม 2559

สถานที่: โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

ตาก ประเทศไทย - มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมกีฬาสร้างสัมพันธภาพประจำปี ครั้งที่ 9 ณ อำเภอ อุ้มผาง จังหวัดตาก ในวันที่ 5 มีนาคม 2559 โดยได้รับเกียรติท่านนายอำเภออุ้มผางอผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธิเปิดการแข่งขัน 

กิจกรรมกีฬาประจำปีครั้งนี้ ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างชุมชนคนไทยและค่ายผู้อพยพ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมบทบาทความเท่าเทียมกันทางเพศให้กับ “นักกีฬา” กว่า 150 คน ซึ่งเป็นเด็กๆระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือจากค่ายผู้อพยพนุโพ และเด็กนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ระดับประถมจากโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางสาขาบ้านย่าโม่คี และโรงเรียนสามัคคีวิทยา โดยมีชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขันร่วมกัน 2 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอลและเซปักตะกร้อ โดยมีกติกาที่เน้นและส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศเป็นหลัก เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเล่นร่วมกันภายในทีม