ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expand

สโมสรฟุตบอลเชลซี ร่วมกับ ไร้ท์ ทู เพลย์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเล่นฟุตบอลกับเยาวชนกรุงเทพฯ ประเทศไทย – ภายใต้แนวคิดที่เชื่อว่าพลังของกีฬาและการเล่นสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้ สโมสรฟุตบอลเชลซีและ ไร้ท์ ทู เพลย์ ร่วมเป็นองค์กรภาคี มาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี ทาง ไร้ท์ ทู เพลย์ ได้รับเกียรติจากทางสโมสรฟุตบอลเชลซี ในฐานะองค์กรภาคีการกุศล สำหรับการมาทัวร์ปรีซีซั่นในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้แคมเปญ Here to Play, Here to Stay

เมื่อเร็วๆนี้ ผู้ฝึกสอน 3 คนจากทาง Chelsea Football Club Foundation ร่วมกับ ไร้ท์ ทู เพลย์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเล่นฟุตบอลผ่านแนวทางกีฬาเพื่อการพัฒนา กับเด็กนักเรียนหญิงและชายจำนวน 40 คน ณ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ทีมผู้ฝึกสอนได้เดินทางมายังประเทศไทยล่วงหน้าก่อนทีมเชลซีลงสนามพบกับ สิงห์ออลสตาร์  อีกทั้งยินดีและประทับใจในการทำกิจกรรมกับเด็กๆในครั้งนี้  โดยเฉพาะความตั้งใจของเด็กนักเรียนหญิงในการพยายามฝึกทักษะฟุตบอล

เชลชียังมีกำหนดลงเตะพบกับ สิงห์ออลสตาร์  ณ ราชมังคลากีฬาสถานโดยถือลูกบอลสีแดงอันเป็นสัญลักษณ์ของ ไร้ท์ ทู เพลย์ เข้าสู่สนามอีกด้วย

ไร้ท์ ทู เพลย์ และโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยได้จัดฝึกอบรมบุคลากรครูในการบูรณาการทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมและการเล่น อีกทั้งมีนักเรียนกว่า 1,600 คน ของโรงเรียนเข้าถึงกิจกรรมดังกล่าวที่มุ่งพัฒนาการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ทัศนคติเชิงบวก นอกจากนี้ยังเน้นพัฒนาเด็กและเยาวชนของโรงเรียนอย่างองค์รวมโดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษาอีกด้วย 

สำหรับข้อมูลและสื่อเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
ชนัญญู หมวดมณี
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ + 66 (0) 2740 3520 ต่อ 117
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

องค์กรภาคีพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมความร่วมมือ ยกระดับคุณภาพการศึกษากรุงเทพฯ ประเทศไทย
– มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย จัดเวทีเสวนา “Partners in Life Skills Forum” ขึ้นในเดือนมิถุนายน 2556 ณ โรงแรมอีสทิน เขตมักกะสัน กรุงเทพฯ โดยมีแขกรับเชิญและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา กระทรวงศึกษาธิการ  และผู้แทนจากไร้ท์ ทู เพลย์ อินเตอร์เนชันแนล ร่วมอภิปรายประเด็นปัญหา ความสำเร็จ และโอกาสความร่วมมือในอนาคต ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง เยาวชนผู้ด้อยโอกาส เด็กอพยพและผู้ลี้ภัยในประเทศไทย ผ่านกีฬาและการเล่นเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ เสริมการเรียนรู้ ผ่านแนวทางบูรณาการแบบองค์รวม 

การเสวนาของผู้เชี่ยวชาญได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ปัจจุบันโครงการพัฒนาทักษะชีวิต โดย มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ดำเนินงานร่วมกับองค์กรภาคีทั้งระดับสากล องค์กรอิสระในท้องถิ่น และองค์กรภาครัฐ เช่น มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิพุทธรักษา องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล รวมทั้งหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา เพื่อมุ่งส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านการเรียนรู้เชิงกิจกรรมและการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้รูปแบบกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 

ในปี พ.ศ. 2555 ทางมูลนิธิฯ ร่วมงานกับ 40 โรงเรียนในเขตจังหวัดตรัง สตูล สงขลา ภูเก็ต กรุงเทพฯ และนครสวรรค์ รวมทั้งบุคลากรครูมากกว่า 400 คนและนักเรียนกว่า 8,000 คน ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนปกติและกิจกรรมพิเศษ 

สำหรับข้อมูลและสื่อเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
ชนัญญู หมวดมณี
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ + 66 (0) 2740 3520 ต่อ 117
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกรุงเทพฯ ประเทศไทย– มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นองค์กรภาคีอย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต สติปัญญา สุขภาพกายและจิตใจ ตลอดจนการพัฒนาทางสังคม สำหรับเยาวชนผู้กระทำผิดผ่านกิจกรรมสร้างทักษะความเป็นผู้นำและความร่วมมือในหมู่คณะ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายจัดขึ้นในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 ณ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดยมีผู้แทนจาก ไร้ท์ ทู เพลย์ อินเตอร์เนชันแนล ได้แก่ เอเวอร์ลีน กวินดัล รองประธานกรรมการฝ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ  นิน่า วาเลนติก ผู้อำนวยการอาวุโสโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ เจคอบ เมอร์รี่ย์ ผู้จัดการมูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ร่วมกับ นายฐานิส ศรียะพันธ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 

ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านโครงการกีฬาและการเล่นเท่านั้น อีกทั้งยังพัฒนาความร่วมมือผ่านโครงการการสร้างวินัยทางการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ภายใต้การสนับสนุนจากมาสเตอร์การ์ด เวิลด์วายด์  เพื่อสร้างทักษะและความสามารถในโลกการทำงานสำหรับเยาวชน

ปัจจุบัน มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ทำงานร่วมกับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมถึงศูนย์ฝึกฯ จำนวน  4 แห่ง เข้าถึงเยาวชน 400 คน พร้อมทั้งจัดการอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับเยาวชน และพัฒนาแนวทางการฟื้นฟู ซึ่งจะทำให้เยาวชนได้คิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล นำไปสู่ชีวิตที่ดีหลังจากได้รับการปล่อยตัว 

สำหรับข้อมูลและสื่อเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
ชนัญญู หมวดมณี
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ + 66 (0) 2740 3520 ต่อ 117
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิพุทธรักษา ส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวมด้วยการเล่นกรุงเทพฯ ประเทศไทย – เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิพุทธรักษา ภายใต้การดูแลของกลุ่มบริษัทดีที จัดกิจกรรมการเรียนรู้ "อาเซียน วาไรตี้" ที่เน้นความสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและผลกระทบต่อประเทศไทย ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง โดยบูรณาการกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเข้ากับจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 160 คนเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมนี้ดัดแปลงมาจากแนวคิดกิจกรรมวันเพลย์ เดย์ (Play Day) ซึ่งนักเรียนจะได้ร่วมเล่นเกมในฐานต่างๆเพื่อเรียนรู้เนื้อหาวิชาการและสะท้อนการเรียนรู้โดยใช้ทักษะชีวิต เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์  การทำงานเป็นกลุ่ม และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น 

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ร่วมเป็นองค์กรภาคีกับมูลนิธิพุทธรักษาภายใต้การดูแลของกลุ่มบริษัทดีที ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขยายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรครูในการบูรณาการทักษะชีวิตเข้ากับการเรียน การสอนในชั้นเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมไปถึงกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในการควบคุมอารมณ์ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น ตลอดจนทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ โรงเรียนวัดสระแก้ว เป็นสถานศึกษา สำหรับเยาวชนผู้ด้อยโอกาสมากกว่า 1,000 คน

นายนิพนธ์ โห้งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่ครูจะได้แสดงความมั่นใจในการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและการพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญสำหรับนักเรียนของเรา ผมขอขอบคุณ มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย สำหรับการสนับสนุนและคำแนะนำสำหรับครูเสมอมา ซึ่งทำให้เกิดคุณภาพการเรียนการสอนที่แตกต่าง 

การเรียนรู้เชิงกิจกรรมซึ่งรวมการพัฒนาทักษะชีวิตเข้ากับวิชาการนั้นเป็นไปได้สำหรับครู และกิจกรรมในวันนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว นักเรียนไม่เพียงแต่สนุกสนานเท่านั้น แต่พวกเขายังสามารถสะท้อนการเรียนรู้หลักและทักษะชีวิตที่สำคัญผ่านการร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรืนร้นอีกด้วย นางสาววิริยา สุภะประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน มูลนิธิพุทธรักษากล่าว  

มูลนิธิพุทธรักษา ภายใต้การดูแลของกลุ่มบริษัทดีที ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสได้รับการศึกษาและพัฒนาสติปัญญาและจิตใจด้วยวิถีพุทธ มูลนิธิพุทธรักษา คาดหวังให้เด็กได้เติบโตทั้งในแง่ของความรู้และจิตวิญญาณไปพร้อมๆกัน เพื่อพวกเขาสามารถนำชีวิตไปสู่ความยั่งยืนและประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศไทยได้ 

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับนักเรียน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง เยาวชนที่กระทำผิด และเด็กอพยพในประเทศไทย โดยใช้กีฬาและการเล่นเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ พร้อมด้วยแนวทางการศึกษาแบบองค์รวม ในปี พ.ศ. 2555 โครงการของเราได้เข้าถึงเด็กกว่า 8,000 คน 

สำหรับข้อมูลและสื่อเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
ชนัญญู หมวดมณี
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 02 740 3520 ต่อ 117
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.