ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expand

เยาวชนไทย โดย มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย เข้าพบเลขาธิการสหประชาชาติ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้กิจกรรม ค่ายผู้นำเยาวชน (Youth Leadership Program) โดย องค์การสหประชาชาติด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ                                   ภาพถ่ายโดย International Table Tennis Federation (ITTF) / Dan Jackson

กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 –โอกาสในการได้เข้าพบนายบัน คี-มูน เลขาธิการสหประชาชาติ  เป็นประสบการณ์แสนพิเศษและน่าจดจำสำหรับนางสาวชิสา อธิพรวัฒนา และ นายชนัญญู หมวดมณี  ตัวแทนเยาวชนไทย โดย มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ในการได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชน (Youth Leadership Program) ครั้งที่ 7 จัดโดย องค์การสหประชาชาติด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ

ปัจจุบันนางสาวชิสา อธิพรวัฒนา และ นายชนัญญู หมวดมณี   ร่วมงานกับทางมูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากลที่ใช้พลังของกีฬาและการเล่นเพื่อการศึกษาและเสริมสร้างพลังให้เด็กที่ประสบความยากลำบาก  ไร้ท์ ทู เพลย์ ได้ใช้กีฬาและการเล่นเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนในกว่า 20 ประเทศ ในขณะเดียวกันผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างยั่งยืน สำหรับประเทศไทยได้ดำเนินโครงการร่วมกับเด็กนักเรียน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง เยาวชนผู้กระทำผิดกฎหมาย รวมถึง เยาวชนผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่า โดยใช้กีฬาและการเล่นเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ภายใต้แนวทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะชีวิตแบบองค์รวม

นางสาวชิสา อธิพรวัฒนา  กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้พบกับท่านเลขาธิการสหประชาชาติ ในฐานะผู้นำระดับโลก ที่ให้ความสำคัญและขับเคลื่อนแนวทางด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ เหมือนอย่างที่พวกเราได้ดำเนินกิจกรรมในประเทศ”

นายบัน คี-มูน เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่า “กีฬาเป็นภาษาสากล ที่นำเอาผู้คนและวัฒนธรรมที่แตกต่างเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นสะพานเชื่อมโยงนำไปสู่สันติภาพและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”

ด้วยแนวคิดดังกล่าวทำให้ องค์การสหประชาชาติด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ ได้ริเริ่มกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชน สำหรับกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนครั้งที่ 7 ถือเป็นครั้งแรกที่ได้จัดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย  ณ เมืองกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 12 วัน เพื่อให้เยาวชนกว่า 30 คน จาก 19 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ได้เสริมสร้างภาวะผู้นำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ กับองค์กรกีฬาชั้นนำของโลก เช่น คณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (International Paralympic Committee) สหพันธ์เรือกรรเชียงนานาชาติ (International Rowing Federation)

นายชนัญญู หมวดมณี  กล่าวว่า “ตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการพัฒนาสังคมผ่านแนวทางกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ โครงการต่างๆของพวกเขามุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเด็กๆในชุมชนไปจนถึงกลุ่มผู้พิการ  ตลอดจนการเสริมสร้างความเสมอภาคทางเพศ”

ไร้ท์ ทู เพลย์ ในฐานะองค์กรด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ ได้ร่วมเป็นภาคีจัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชน กับองค์การสหประชาชาติด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ มาโดยตลอด นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ฝึกสอนและทีมวิทยากรจากหน่วยงานด้านกีฬาในระดับสากล เพื่อเสริมทักษะความเป็นผู้นำให้กับเหล่าเยาวชนผ่านการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อออกแบบ พัฒนาโครงการ และกิจกรรมของตนให้ตอบสนองต่อความต้องการในท้องถิ่นอีกด้วย

นายวิลเฟรด ลิมเคย์ ที่ปรึกษาพิเศษเลขาธิการองค์การสหประชาชาติด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรม ค่ายผู้นำเยาวชน ว่า “ผมหวังว่าเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะนำเอาประสบการณ์ที่มีคุณค่ากลับไปยังประเทศของตน อีกทั้งสร้างเครือข่ายระดับสากลเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิดกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ล้วนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ให้กับชุมชนและสังคม ทุกคนมีคุณสมบัติพร้อมที่ได้มาอยู่จุดนี้ และร่วมเป็นหนึ่งของครอบครัวเดียวกัน”

ค่ายผู้นำเยาวชนโดยองค์การสหประชาชาติด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ จัดขึ้นครั้งแรกที่ เมืองโดฮา ประเทศการ์ตา ในปี พ.ศ.  2555 และได้ดำเนินการจัดค่ายอื่นๆในประเทศเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และสวีเดน

สำหรับข้อมูลและสื่อเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ชนัญญู หมวดมณี
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ + 66 (0) 2740 3520 ต่อ 117
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

ไร้ท์ ทู เพลย์ ร่วมกับ องค์การสหประชาชาติด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ (UNOSDP) จัดค่ายผู้นำเยาวชนประจำภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 7


เสริมสร้างพลังเยาวชนสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนโดยใช้
กีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ

เมืองกวางจู ประเทศเกาหลีใต้ –  เมื่อเร็วๆนี้  ไร้ท์ ทู เพลย์ ประกาศความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ (UNOSDP)จัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนประจำภูมิภาคเอเชีย  ครั้งที่ 7  เป็นระยะเวลา 12 วัน ณ เมืองกวางจู ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างพลังให้กับตัวแทนเยาวชนผู้นำที่เป็นอาสาสมัครและทำงานด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ จำนวนกว่า 30คนจากทั่วภูมิภาคเอเชีย 

ค่ายผู้นำเยาวชนครั้งนี้เน้นสร้างทักษะที่จำเป็นเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา พร้อมทั้งสัมผัสกับผู้นำระดับโลกอาทิ นายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ  นายวิลเฟรด ลิมเคย์ ที่ปรึกษาพิเศษเลขาธิการองค์การสหประชาชาติด้านการกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ 

ไร้ท์ ทู เพลย์ ในฐานะองค์กรชั้นนำสาขาการกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ ร่วมเป็นองค์กรภาคีในการจัดค่ายผู้นำเยาวชนมาโดยตลอด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองและแนวทางการพัฒนาของตนเอง
  • ศึกษากลยุทธ์ที่หลากหลายของการใช้กีฬาเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
  • ระบุและแก้ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพในชุมชน
  • เรียนรู้กลยุทธ์และแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ
  • เรียนรู้ที่จะสนับสนุนแนวทางกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ

นอกจากนี้ผู้นำเยาวชนยังได้ร่วมพัฒนาแผนการดำเนินงาน การประเมินผลโครงการกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพเมื่อกลับไปสู่ชุมชนของตนเพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นหรือการพัฒนาในแต่ละพื้นที่

ค่ายผู้นำเยาวชนโดยองค์การสหประชาชาติด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ จัดขึ้นครั้งแรกที่ เมืองโดฮา ประเทศการ์ตา ในปี พ.ศ. 2555 และได้ดำเนินการจัดค่ายอื่นๆในประเทศเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และสวีเดน

สำหรับข้อมูลล่าสุดและรูปภาพของกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชน สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://righttoplay.or.th/th/news-and-media/unosdp-7.html

สำหรับข้อมูลและสื่อเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
ชนัญญู หมวดมณี
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ + 66 (0) 2740 3520 ต่อ 117
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย รับมอบโล่เกียรติคุณ กระทรวงยุติธรรม เนื่องใน งานประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 11กรุงเทพฯ ประเทศไทย
– มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนสากล  ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ร่วมดำเนินงานกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ผ่านกิจกรรมกีฬาและการเล่นกับเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมาย ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมถึงศูนย์ฝึกฯ 4 แห่งในจังหวัดตรัง สมุทรปราการ และนครปฐม ตั้งแต่ปี 2554 เมื่อเร็วๆนี้ เนื่องใน งานประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 11 เรื่อง “พลิกโฉมกระบวนการยุติธรรม: เสริมสร้างศักยภาพไทยสู่อาเซียน 2558” ทางมูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย โดย มร. เออร์เนสโต รีบุสทิลโล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประจำภูมิภาคเอเชีย นางณัฐฉวี แวดแมน  ผู้จัดการโครงการพัฒนาทักษะชีวิต และนายเจิมพงษ์   อมรวิสัยสรเดช  ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาทักษะชีวิต  เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ ห้อง Ballroom ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ดำเนินงานหลัก 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ที่เน้นกีฬาและการเล่นเป็นเครื่องมือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะชีวิตแบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาและการศึกษาของเด็กและเยาวชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังดำเนิน โครงการกีฬาและการเล่นสำหรับผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่า และเยาวชนที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงผู้อพยพไทย-พม่า ผ่านกิจกรรมกีฬาและการเล่นเพื่อให้เด็กและเยาวชนในสภาพแวดล้อมที่ไม่มั่นคง มีแรงจูงใจที่จะศึกษาในโรงเรียนและฟื้นฟูสภาพจิตใจจากสภาวะที่ไม่ปรกติ และสภาพแวดล้อมที่จำกัด

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิต พร้อมด้วยแนวทางการศึกษาแบบองค์รวม โดยใช้กีฬาและการเล่นเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ในปี พ.ศ. 2555 โครงการของเราได้เข้าถึงเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกระทำผิดกว่า 400คน

สำหรับข้อมูลและสื่อเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ชนัญญู หมวดมณี
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ + 66 (0) 2740 3520 ต่อ 117
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ความร่วมมืออย่างเป็นทางการภายใต้ “โครงการพัฒนาทักษะชีวิต” โดย มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)กรุงเทพฯ ประเทศไทย
– เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมืออย่างเป็นทางการภายใต้ “โครงการพัฒนาทักษะชีวิต” ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีตัวแทนจาก มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย มร. เจคอบ เมอร์รี่ย์ ผู้จัดการประจำประเทศ  มร. เออร์เนสโต รีบุสทิลโล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประจำภูมิภาคเอเชีย  ณัฐฉวี แวดแมน ผู้จัดการโครงการพัฒนาทักษะชีวิต และ ชนัญญู หมวดมณี  เจ้าหน้าที่บริหารโครงการพัฒนาทักษะชีวิต พร้อมด้วย ธนัตถ์ ธำรงศักดิ์สุวิทย์  Country Treasurer บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมกับ ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ร่วมเป็นองค์กรภาคีสนับสนุนการดำเนินงาน สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยทำงานร่วมกับกว่า 40 โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตจังหวัด ตรัง สตูล สงขลา ภูเก็ต นครสวรรค์ และกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกีฬาและการเล่น นอกจากนี้ยังเพิ่มทักษะและความรู้ของบุคลากรครู ในการดำเนินกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ความร่วมมือนี้ของทั้งสองฝ่ายมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กนักเรียนและเยาวชนในเรื่องของการพัฒนาทักษะชีวิต ความรู้ทางด้านการเงิน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก การศึกษาเรื่องเพศภาวะ ตลอดจนการเตรียมตัวสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  อีกทั้งยังเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวัดผลและประเมินผลเชิงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในเรื่องของทักษะชีวิต

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้รูปแบบกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  ในปี พ.ศ. 2555 ทางมูลนิธิฯ ร่วมงานกับโรงเรียนและเข้าถึงบุคลากรครูมากกว่า 400 คนและนักเรียนกว่า 8,000 คน ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนปกติและกิจกรรมพิเศษ


สำหรับข้อมูลและสื่อเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
ชนัญญู หมวดมณี
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ + 66 (0) 2740 3520 ต่อ 117
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.