ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expand

Right To Play on Kullastree Magazine


                

กีฬาและการเล่นพัฒนาเด็กและเยาวชนได้จริงหรือไม่? 
ไร้ท์ ทู เพลย์ มีบทบาทอย่างไร?
และทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของเราแบบน้องมุก สิรินรัตน์ วิทยพูม ได้อย่างไรบ้าง?
สามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ในนิตยสารกุลสตรี เดือนม.ค. 2560


วันกีฬาสีเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต     

นครปฐม - ประเทศไทย มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี และสถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากน้องๆเยาวชนจะได้เล่นกีฬาและทำการแสดงอย่างสนุกสนานแล้ว น้องๆยังได้ฝึกการมีน้ำใจนักกีฬา การวางแผน การแก้ปัญหาเชิงบวก และการทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ผ่านการเล่นกีฬาซึ่งบูรณาการการพัฒนาทักษะชีวิตอีกด้วย และในโอกาสนี้น้องมุก สิรินรัตน์ วิทยพูม นักแสดงน้องใหม่จากไทยทีวีสีช่อง 3 ได้มาเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและเล่นกีฬากับน้องๆอีกด้วย

รอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากน้องๆเยาวชน น้องมุก เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกฯ และเจ้าหน้าที่ไร้ท์ ทู เพลย์ทุกคน เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนความสุขแลประสบการณ์ที่มีค่าจากกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากนี้ยังเแสดงให้เห็นว่า "กีฬาและการเล่น" เป็นเครื่องมือสากล ที่ไม่ว่าใครก็ตามสามารถเรียนรู้และเล่นร่วมกันได้


ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพฯ - ประเทศไทย คุณเควิน เฟรย์ ประธานกรรมการบริหาร จากมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ สำนักงานใหญ่ ประเทศแคนาดา พร้อมด้วยคณะทำงานจากมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ได้เข้าพบท่านผู้ช่วยเลขาธิการสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมพูดคุยถึงความร่วมมือและต่อยอดการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกีฬาและการเล่นให้กับเด็กนักเรียนไทย อ่านเพิ่มเติม http://www.obec.go.th/news/74102


กิจกรรมกีฬาสร้างสัมพันธภาพประจำปี ครั้งที่ 9


 

วันที่
: 5 มีนาคม 2559

สถานที่: โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

ตาก ประเทศไทย - มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมกีฬาสร้างสัมพันธภาพประจำปี ครั้งที่ 9 ณ อำเภอ อุ้มผาง จังหวัดตาก ในวันที่ 5 มีนาคม 2559 โดยได้รับเกียรติท่านนายอำเภออุ้มผางอผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธิเปิดการแข่งขัน 

กิจกรรมกีฬาประจำปีครั้งนี้ ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างชุมชนคนไทยและค่ายผู้อพยพ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมบทบาทความเท่าเทียมกันทางเพศให้กับ “นักกีฬา” กว่า 150 คน ซึ่งเป็นเด็กๆระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือจากค่ายผู้อพยพนุโพ และเด็กนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ระดับประถมจากโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางสาขาบ้านย่าโม่คี และโรงเรียนสามัคคีวิทยา โดยมีชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขันร่วมกัน 2 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอลและเซปักตะกร้อ โดยมีกติกาที่เน้นและส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศเป็นหลัก เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเล่นร่วมกันภายในทีม