ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expandไร้ท์ ทู เพลย์ ก่อตั้งขึ้นด้วยความเสียสละของเหล่าอาสาสมัครที่สละเวลา แรงกายและแรงใจเพื่อสานต่อเจตนารมย์เรื่องกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ นับตั้งแต่ก่อตั้งองค์กร เหล่าอาสาสมัครนานาชาติก็มีบทบาทสำคัญต่อ ไร้ท์ ทู เพลย์ ตลอดมา

โอกาสในการเป็นอาสาสมัครนานาชาติ

ในขณะนี้ไม่มีตำแหน่งอาสาสมัครนานาชาติว่าง กรุณากลับมาตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งอาสาสมัครในหน้านี้ใหม่เป็นระยะๆ หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หากต้องการให้แจ้งข่าวเมื่อมีตำแหน่งว่าง กรุณากรอกข้อมูลและส่ง แบบฟอร์มข้อมูลสำหรับติดต่ออาสาสมัคร
หากท่านสนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่น กรุณาติดต่อสำนักงานประจำประเทศในพื้นที่ของคุณ