ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expand
ไร้ท์ ทู เพลย์ ยึดมั่นในสิทธิการเล่นของเด็กทุกคน และเรารู้ว่าทุกท่านก็คิดเช่นเดียวกัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งโดยลงทะเบียนรับจดหมายข่าวจากเรา เพื่ออ่านเรื่องราวความสำเร็จในแต่ละพื้นที่ และค้นหาว่าคุณสามารถทำอะไรเพื่อพัฒนาชีวิตของเด็กๆได้