ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expand


ไร้ท์ ทู เพลย์ ใช้เกมและกิจกรรมเป็นเครื่องมือในการศึกษา และส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกาย ความคิด และสังคม เงินบริจาคจากทุกท่านสามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นได้ เราสามารถดำเนินกิจกรรมให้กับเด็กๆ เพื่อให้เข้าถึงกีฬาและกิจกรรมการเล่น ก็เพราะความช่วยเหลือจากทุกท่าน ซึ่งกีฬาและการเล่นต่างๆเหล่านี้ ช่วยสร้างความเคารพต่อตนเอง และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมให้กับเด็กๆ ทำให้พวกเขาสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็กคนอื่นต่อไป
 
แม้เงินจำนวนไม่มากก็สามารถสร้างโอกาสที่แตกต่างให้ชีวิตเด็กๆได้ 

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 831 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ


วิธีการนำส่งเงินบริจาคของท่า

เช็ค สั่งจ่าย มูลนิธิไร้ท์ทูเพลย์ ประเทศไทย

โอนเงิน เข้าบัญชีกระแสรายวัน มูลนิธิไร้ท์ทูเพลย์ ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางจาก เลขที่บัญชี 0893019006
SWIFT CODE: SICOTHBK

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมกับชื่อและเบอร์ติดต่อของท่านกลับมายังมูลนิธิฯ ที่ + 66 (0)2740 3519 หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. +66(0)2740 3520-2 ต่อ 111