ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expand

CONTACT US

Right To Play Thailand Foundation
2533 Sukhumvit Road
Bang Chak, Prakhanong
Bangkok 10260, Thailand

  • Tel: +66 (0) 2740 3520 - 22 
  • Fax: +66 (0) 2740 3519
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.........................................................................................................................................................................

International Headquarters

Right To Play International
65 Queen Street West,
Thomson Building, Suite 1900. Box 64
Toronto, Ontario, M5H2M5
Canada
  • Tel: +1 416 498 1922
  • Fax: +1 416 498 1942
  • General: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Volunteering: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Careers: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Media: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Donations: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

National Offices

Canadian National Office

Robert Witchel, National Director
65 Queen Street West,
Suite 1801, Box 64
Toronto, Ontario, M5H 2M5
Canada

 

Tel:

+1 416 203 0190

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.righttoplay.ca

 

Switzerland National Office

Peter Marschel, National Director
Seefeldstrasse 162
CH-8008 Zurich
Switzerland

 

Tel: +41 44 552 04 88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.righttoplay.ch/

 

Netherlands National Office

Karijn Akkerman in 't Veld
Laan van Nieuw Oost Indië 123
2593 BM DEN HAAG

 

Tel: +31 (0) 70 315 3490
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.righttoplay.nl/

 


United Kingdom National Office

Nick Smith, National Director
The Euston Office
One Euston Square
40 Melton Street
London NW1 2FD

 

Tel: + 44 (0) 203 574 4620
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.righttoplay.org.uk/

 

Norway National Office

Laila Andresen, National Director
Idrettens Hus
Ullevål Stadion
Sognsveien 75L
N-0855 Oslo, Norway

 

Tel: +47 2102 9000
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.righttoplay.no

 

 

United States National Office


Lindsay Hower,
National Director
49 West 27th Street
Suite 930
New York, NY 10001

 

Tel: +1 646 649 9592
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.righttoplayusa.org/

 

 

Regional Offices

Asia Regional Office

Nina Valentic
Senior Director, International Programs: WAFA and Asia
65 Queen Street West,
Thomson Building, Suite 1900. Box 64
Toronto, Ontario, M5H2M5
Canada

 

Tel: +1 416 498 1922
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

middle east and north africa

Rola Hodeib
Acting Regional Director
Al-Sabbah Center
Bloc B - floor 9
Corniche El Mazraa
Beirut, Lebanon

 

Tel: +961 1 313 346
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

East and Southern african

Peter de Keijzer
Regional Operations Director,
Plot 78 Old Kira Rd
P.O. Box 33098
Bukoto, Kampala 33098
Uganda, Africa

 

Tel: +256 41 531 308
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

West and Francophone africa

Dr. Dennis Bright
Regional Director
House #2, Rangoon Link,
Cantonments
P. O. Box 1646
Accra, Ghana

 

Tel: + 233 21 779 194
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ghana Office + 233 30 276 5492