ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expand

ไร้ท์ ทู เพลย์ ดำเนินโครงการใน  

เบนิน   บุรุนดี  จีน เอธิโอเปีย กานา  จอร์แดน  เคนยา เลบานอน ไลบีเรีย  มาลี  โมซัมบิก ปากีสถาน  ดินแดนปาเลสไตน์ (เขตเวสต์แบงก์และฉนวนกาซ่า)  เปรู  รวันดา  ซูดานใต้  แทนซาเนีย ไทย  ยูกันดา ดูแผนที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ 

ไร้ท์ ทู เพลย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา โดยสำนักงานใหญ่ดำเนินงานบริหารโดยกรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการระหว่างประเทศ ฝ่ายอื่นๆในสำนักงานใหญ่  ประกอบด้วย ฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ ฝ่ายติดตามและประเมินผล ฝ่ายวิจัย ฝ่ายทรัพย์สิน ฝ่ายการศึกษาและองค์กรภาคี ฝ่ายแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายสื่อสารและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายการเงิน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล    

สำนักงานระดมทุน

ไร้ท์ ทู เพลย์ มีสำนักงานสำหรับการระดมทุน 6 แห่ง ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา บทบาทของสำนักงานระดมทุน คือจัดหาทุนและสร้างความตระหนักต่อโครงการของ ไร้ท์ ทู เพลย์ ตลอดจนให้การสนับสนุนโครงการกีฬาเพื่อการพัฒนาร่วมกับรัฐบาล นอกจากนี้สำนักงานระดมทุนยังทำหน้าที่สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับองค์กรภาคีและทูตนักกีฬาอีกด้วย  

สำนักงานประจำภูมิภาค

ไร้ท์ ทู เพลย์ มีสำนักงานประจำภูมิภาคอยู่ในเมืองอักกรา ประเทศกานา  เมืองกัมปาลา ประเทศยูกันดา  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  และเมืองเบรุต ประเทศเลบานอน สำนักงานประจำภูมิภาคมีหน้าที่รับผิดชอบความสัมพันธ์กับองค์กรภาคีในเชิงยุทธศาสตร์ ประสานงานโครงการและการอบรมระหว่างสำนักงานใหญ่และสำนักงานย่อยในประเทศ และสนับสนุนการดำเนินงาน ทุน และทรัพยากรบุคคลสำหรับสำนักงานประจำประเทศ 

สำนักงานประจำประเทศ

สำนักงานประจำประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบการประสานงานการดำเนินโครงการของไร้ท์ ทู เพลย์ การนำหลักสูตรกิจกรรมไปใช้ ตลอดจนติดตามและประเมินผล สำนักงานประจำประเทศยังทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาคีในระดับท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ ร่วมถึงประเมินความเป็นไปได้ในการขยายโครงการภายในประเทศ อีกทั้งสร้างความตระหนักในประเทศนั้นๆอีกด้วย