ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expandไร้ท์ ทู เพลย์ คืออะไร?

ไร้ท์ ทู เพลย์ เป็นองค์กรระดับสากลที่ใช้พลังแห่งการเล่นเพื่อพัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างพลังให้เด็กที่ประสบความยากลำบาก ไร้ท์ ทู เพลย์ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2000 โดย นายโจฮานน์ โอลาฟ คอส อดีตนักกีฬาโอลิมปิคเหรียญทองสี่สมัยและผู้ประกอบการเพื่อสังคม เราใช้กีฬาและกิจกรรมการเล่นช่วยให้เด็กๆพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นไปสู่อนาคตที่ดีกว่า ในขณะเดียวกันก็ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน

ใครมีสิทธิที่จะเล่น?

ไร้ท์ ทู เพลย์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนทุกคน เราเชื่อว่าพลังแห่งการเล่นสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กๆได้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงทำงานในพื้นที่ด้อยโอกาสร่วมกับเด็กผู้หญิง คนพิการ เด็กที่ได้รับเชื้อ เอช ไอ วี  เอดส์ เด็กเร่ร่อน เด็กที่มีปัญหาทะเลาะวิวาท และผู้ลี้ภัย

ทำไมการเล่นจึงสำคัญ?

องค์การสหประชาชาติตระหนักว่าการเล่นเป็นสิทธิพื้นฐานของเด็กทุกคน การเล่นไม่ใช่ความฟุ่มเฟือย แต่เป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้และสุขภาพ การเล่นสามารถรวมชุมชนเข้าด้วยกันและสร้างแรงบันดาลใจได้ การแข่งขันฟุตบอลสามารถสอนให้เด็กรู้จักการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและสันติภาพ ส่วนการเล่นวิ่งไล่จับก็สามารถสอนเด็กเรื่องไข้มาลาเรียได้ การเล่นช่วยสอนบทเรียนชีวิตและการพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น ความร่วมมือ ความเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้การเล่นยังทำให้คลายทุกข์จากความยากลำบากและทำให้เกิดรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ทำให้เด็กยังคงความเป็นเด็กอยู่ได้

โครงการของเราอยู่ที่ไหน?

ไร้ท์ ทู เพลย์ ดำเนินงานอยู่ในกว่า 20 ประเทศ รวมทั้งเบนิน   บุรุนดี  จีน เอธิโอเปีย กานา  จอร์แดน  เคนยา เลบานอน ไลบีเรีย  มาลี  โมซัมบิก ปากีสถาน  ดินแดนปาเลสไตน์ (เขตเวสต์แบงก์และฉนวนกาซ่า)  เปรู  รวันดา  ซูดานใต้  แทนซาเนีย ไทย  และยูกันดา   รวมถึงโครงการนำร่อง 3  โครงการ ในประเทศแคนาดา นอร์เวย์ และสหรัฐอเมริกา

เราทำงานร่วมกับองค์กรภาคีในระดับท้องถิ่นหรือไม่?

ใช่ บางโครงการของเราให้การฝึกอบรมเชิงเทคนิคกับองค์กรภาคี เช่นในประเทศโบลิเวีย โคลัมเบีย เคนยา นอร์เวย์ ปานามา เปรู และสหรัฐอเมริกา ผ่านรูปแบบเฉพาะโดย ไร้ท์ ทู เพลย์

เราทำงานกับผู้อพยพลี้ภัยหรือไม่?

ใช่ ไร้ท์ ทู เพลย์ บางครั้งทำงานในด้านความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจากภัยพิบัติหรือวิกฤตการณ์ เช่น เราร่วมงานกับทางผู้ลี้ภัยในประเทศเลบานอน จอร์แดน และมาลี

เราเข้าถึงใคร?

ในแต่ละปีเราเข้าถึงเด็กเป็นจำนวนกว่า 1 ล้านคนผ่านกิจกรรมประจำสัปดาห์ ด้วยความช่วยเหลือของอาสาสมัคร ผู้ฝึกสอนกว่า 13,500 คน และเรามีเป้าหมายที่จะเข้าถึงเด็ก 2 ล้านคนภายในสิ้นปี ค.ศ. 2017 

เราก่อตั้งขึ้นเมื่อไหร่?

โจฮานน์ โอลาฟ คอส อดีตนักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทองสี่สมัยและผู้ประกอบการเพื่อสังคม ก่อตั้ง ไร้ท์ ทู เพลย์ขึ้นในปี ค.ศ. 2000 โดยพัฒนามาจากโอลิมปิก เอด (Olympic Aid) ซึ่งเป็นองค์กรระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเยาวชนผู้ด้อยโอกาส  

“กีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ” คืออะไร?

โครงการกีฬาเพื่อการพัฒนาทำให้คุณค่าของกีฬาปรากฏเป็นรูปธรรมรวมถึงประเด็นอื่นๆนอกเหนือจากกีฬาเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ โครงการนี้ช่วยเสริมสร้างพลังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการกีฬาเพื่อการพัฒนาแสดงให้เห็นว่ากีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและนำไปสู่สันติภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งการพัฒนาสหัสวรรษ 

ทูตนักกีฬาคืออะไร?

ทูตนักกีฬาทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆผ่านกีฬาและการเล่น ทูตนักกีฬาเป็นกระบอกเสียงสำคัญช่วยเราเพิ่มความตระหนักต่อผู้คน เราได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายนักกีฬาโอลิมปิกจากกว่า 40 ประเทศ

ทูตนักกีฬาเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมหรือ?

ทูตนักกีฬาไม่ได้เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม แต่จะไปเยี่ยมชมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ เฉลิมฉลองความสำเร็จ และร่วมเป็นพยานในผลงานของไร้ท์ ทู เพลย์ การเยี่ยมเยือนกิจกรรมทำให้เด็กๆได้มีปฏิสัมพันธ์กับเหล่านักกีฬาผู้เป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากนี้ทูตนักกีฬายังเป็นเสมือนประชาสัมพันธ์ที่ช่วยเพิ่มความตระหนักเรื่องกิจกรรมของเราอีกด้วย

เราดำเนินกิจกรรมอย่างไร?

โครงการ กิจกรรมต่างๆของเราได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นานาชาติ 600 คน และอาสาสมัครผู้ฝึกสอนเกือบ 13,500 คน ผู้ฝึกสอนคือหัวหน้าชุมชนและบุคลากรครูที่ได้รับการอบรมในโครงการที่ออกแบบเป็นพิเศษของเรา พวกเขาเหล่านี้นำหลักสูตรกิจกรรมไปใช้ในชุมชนของเขาตามความจำเป็นพื้นฐานของแต่ละชุมชน เรายังสนับสนุนให้ทุกคนมีความเป็นผู้นำโดยให้เยาวชนได้มีโอกาสเป็นผู้นำรุ่นเยาว์ ซึ่งบางคนมีอายุเพียง 8 ขวบเท่านั้น  ผู้นำรุ่นเยาว์เหล่านี้จะได้รับการส่งเสริมพลังและศักยภาพผ่านการร่วมกิจกรรมของไร้ท์ ทู เพลย์ 

ผู้ฝึกสอนได้รับการสนับสนุนอย่างไรบ้าง?

ไร้ท์ ทู เพลย์ ส่งเสริมผู้มีจิตวิญญาณอาสาสมัคร ผู้ฝึกสอนจะไม่ได้ค่าตอบแทนเป็นเงิน แต่จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 

ไร้ท์ ทู เพลย์เกี่ยวข้องกับงานนโยบายหรือไม่?

เกี่ยวข้อง เราทำงานทั้งด้านวิจัย งานนโยบาย และงานพิทักษ์สิทธิ และรวบรวมผู้นำในหลายด้าน ทั้งการพัฒนา กีฬา ธุรกิจ และสื่อมวลชน เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนจะได้รับประโยชน์จากกีฬาและการเล่น 

ไร้ท์ ทู เพลย์ มีความเกี่ยวข้องใดๆกับองค์กรทางการเมืองหรือศาสนาหรือไม่?

เราเป็นองค์กรที่ไม่ขึ้นต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เรามีภาคีองค์กรอื่นๆที่ร่วมสนับสนุนเรื่องสิทธิและความเชื่อในตัวบุคคล เราอาจจะทำงานร่วมกับองค์กรความเชื่อท้องถิ่น เพื่อนำกิจกรรมของเราไปใช้ แต่นั่นไม่ได้ชี้ให้เห็นว่ามีการสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับองค์กรทางศาสนาแต่อย่างใด และเราไม่ได้ทำงานร่วมกับองค์กรทางการเมือง 

เรารับบริจาคอุปกรณ์หรือไม่?

เรารับบริจาคอุปกรณ์แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับค่าขนส่งอุปกรณ์และทรัพยากรที่จำเป็นในการจัดการและแจกจ่ายอุปกรณ์เหล่านั้น หากสนใจสนับสนุนด้านอุปกรณ์ กรุณาติดต่อสำนักงานใหญ่ไร้ท์ ทู เพลย์

การบริจาคจะถูกนำไปใช้อย่างไร?

การบริจาคทั้งหมดถึงไร้ท์ ทู เพลย์จะถูกนำไปใช้ในพื้นที่ที่มีความจำเป็นมากที่สุด การไปใช้ในโครงการกีฬาและการเล่นที่ดำเนินการในพื้นที่ด้อยโอกาสทั่วโลกทำให้เรามีความยืดหยุ่นเรื่องช่องทางการใช้เงินทุนเพื่อนำไปใช้ในประเทศที่มีความจำเป็นมากที่สุดจริงๆ

เงินบริจาคเท่าไหร่จะไปถึงโครงการพัฒนาของไร้ท์ ทู เพลย์โดยตรง ?

ค่าใช้จ่ายของ ไร้ท์ ทู เพลย์ ทั่วโลกโดยเฉลี่ย 85% ถูกใช้เพื่อดำเนินโครงการและสร้างประโยชน์ให้กับเด็กๆที่ประสบความทุกข์ยาก ส่วนอีก 15% โดยเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและจัดหาทุน ซึ่งรายงานการเงินของ ไร้ท์ ทู เพลย์ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในรายงานประจำปี

 

  Facebook