ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expandเราดำเนินการตรวจสอบบัญชีและประเมินงบประมาณเป็นประจำทุกปี ด้านล่างนี้เป็นข้อมูลการเงินโดยสรุปจากรายงานงบการเงิน ซึ่งรายงานดังกล่าวที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจะถูกเผยแพร่ใน  รายงานประจำปี

ไร้ท์ ทู เพลย์ ขอขอบคุณผู้บริจาคจำนวนมากที่เชื่อมั่นในการทำงานของเรา และอนุญาตให้เราเข้าถึงเด็กกว่าหนึ่งล้านคนในแต่ละปี ผ่านโครงการกีฬาและกิจกรรมการเล่น เราจะดำเนินการและใช้เงินทุนอันมีค่าอย่างโปร่งใสเพื่อให้ทุกท่านยังคงความเชื่อใจนี้ไว้  ในแต่ละปีเราแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็นสัดส่วน 85% ต่อ 15% เพื่อให้แน่ใจว่าเงินบริจาคจากทุกท่านได้รับการบริหารอย่างเหมาะสมและถูกนำไปใช้เพื่อชุมชนด้อยโอกาสทั่วโลก รวมไปถึงเด็กผู้หญิง ผู้พิการ เด็กที่ได้รับเชื้อ เอชไอวี เอดส์ เด็กเร่ร่อน เด็กที่มีปัญหาทะเลาะวิวาท และผู้ลี้ภัยโดยตรง

ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการบริจาคที่เอื้อเฟื้อให้กับ ไร้ท์ ทู เพลย์   

เอกสารด้านล่างนี้เป็นไฟล์ PDF หากพบปัญหาในการดาวน์โหลด กรุณาดาวน์โหลด Adobe Reader เวอร์ชั่นล่าสุดจาก www.adobe.com

2012 Financial Statements

2011 Financial Statements

2010 Financial Statements

2009 Financial Statements

2008 Financial Statements

2007 Financial Statements

2006 Financial Statements

2005 Financial Statements