ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expand


ทำไมการเล่นจึงสำคัญ?
องค์การสหประชาชาติตระหนักว่าการเล่นเป็นสิทธิพื้นฐานของเด็กทุกคน การเล่นไม่ใช่ความฟุ่มเฟือย แต่เป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้และสุขภาพ การเล่นสามารถรวมชุมชนเข้าด้วยกันและสร้างแรงบันดาลใจได้ การแข่งขันฟุตบอลสามารถสอนให้เด็กรู้จักการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและสันติภาพ ส่วนการเล่นวิ่งไล่จับก็สามารถสอนเด็กเรื่องไข้มาลาเรียได้ การเล่นช่วยสอนบทเรียนชีวิตและการพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น ความร่วมมือ ความเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้การเล่นยังทำให้คลายทุกข์จากความยากลำบากและทำให้เกิดรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ทำให้เด็กยังคงความเป็นเด็กอยู่ได้

ไร้ท์ ทู เพลย์ คืออะไร?
ไร้ท์ ทู เพลย์ เป็นองค์กรระดับสากลที่ใช้พลังแห่งการเล่นเพื่อการศึกษาและเสริมสร้างพลังให้เด็กที่ประสบความยากลำบาก ไร้ท์ ทู เพลย์ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2000 โดยนายโจฮานน์ โอลาฟ คอส นักกีฬาโอลิมปิคเหรียญทองสี่สมัยและผู้ประกอบการเพื่อสังคม เราใช้กีฬาและกิจกรรมการเล่นช่วยให้เด็กสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็นและอนาคตที่ดีกว่า ในขณะเดียวกันก็ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
ใครมีสิทธิที่จะเล่น?
ไร้ท์ ทู เพลย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนทุกคน เราเชื่อว่าพลังแห่งการเล่นสามารถเปลี่ยนชีวิตเด็กได้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงทำงานในพื้นที่ด้อยโอกาสร่วมกับเด็กหญิง คนพิการ เด็กที่ได้รับเชื้อเอช ไอ วี เอดส์ เด็กเร่ร่อน เด็กที่มีปัญหาทะเลาะวิวาท และผู้ลี้ภัย
 
เราทำอะไร? เราให้การศึกษา
  • เราช่วยเด็กๆเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถด้านวิชาการของเด็กให้ดีขึ้นโดยใช้เกมเป็นเครื่องมือในการศึกษา  รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย ความคิด และสังคม
  • เราส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยส่งเสริมความแข็งแรงของร่างกาย ให้ความรู้ชุมชนเรื่องสุขภาพ และให้การศึกษาเรื่องการป้องกันโรค รวมทั้ง เอช ไอ วี เอดส์ ไข้มาลาเรีย และการสร้างภูมิคุ้มกันโรค
  • เราสร้างสันติภาพ โดยสอนเรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและทักษะการสร้างสันติภาพ ในขณะเดียวกันก็ช่วยฟื้นฟูเด็กและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม
  • เราสร้างชุมชน โดยให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและอาสาสมัครท้องถิ่นมีส่วนร่วม และเข้าเป็นพันธมิตรกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบและโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

เราเข้าถึงใคร?
เราเข้าถึงเด็กกว่าล้านคนที่ร่วมในกิจกรรมประจำสัปดาห์ของเรา และ 49% ของเด็กที่ร่วมกิจกรรมเหล่านี้เป็นเด็กผู้หญิง ไร้ท์ ทู เพลย์ ดำเนินกิจกรรมในกว่า 20 ประเทศ รวมทั้งประเทศเบนิน บุรุนดี แคนาดา จีน เอธิโอเปีย กานา จอร์แดน เลบานอน ไลบีเรีย มาลี โมซัมบิก ปากีสถาน ดินแดนปาเลสไตน์ (เวสต์แบงก์และฉนวนกาซา) เปรู รวันดา ซูดานใต้ แทนซาเนีย ไทย และ ยูกันดา

เราทำได้อย่างไร?
กิจกรรมของเราได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นานาชาติกว่า 600 คนและอาสาสมัครฝึกอบรม 13,500 คน ผู้ฝึกอบรมเหล่านี้ก็คือเหล่าผู้นำท้องถิ่นและครูในชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรของเราที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให้สอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนความเป็นผู้นำในทุกช่วงอายุ โดยให้โอกาสเยาวชนได้เป็นผู้นำรุ่นเยาว์ซึ่งบางคนก็มีอายุเพียง 8 ปีเท่านั้น ผู้นำรุ่นเยาว์เหล่านี้จะได้รับการส่งเสริมผ่านการร่วมกิจกรรมของไร้ท์ ทู เพลย์ บางโครงการของไร้ท์ ทู เพลย์เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและการช่วยเหลือเฉพาะทาง เราได้ดำเนินการร่วมกับองค์กรภาคีในประเทศโบลิเวีย เคนยา นอร์เวย์ ปานามา เปรู และสหรัฐอเมริกา เพื่อฝึกอบรมองค์กรท้องถิ่นด้วยวิธีการของไร้ท์ ทู เพลย์ให้ดำเนินโครงการต่อไป

ผู้ร่วมงานของเรามีใครอีกบ้าง?
นอกจากเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกอบรมแล้ว เรายังได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายอาชีพและนักกีฬาโอลิมปิกจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก นักกีฬาเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆในฐานะแบบอย่างที่ดี และยังเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้ตระหนักถึงประเด็นปัญหาอีกด้วย

เรากำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงใช่ไหม?
ใช่ เราสร้างเสริมพลังและให้ความรู้แก่เหล่าผู้นำในอนาคต โครงการของเราสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง เราได้เห็นผลการเรียนที่ดีขึ้น การมีส่วนร่วมและเข้าถึงการเรียนในโรงเรียนที่มากขึ้น ปัญหาความรุนแรงที่ลดลง และความตระหนักของเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งขั้นตอนการรับมือกับโรคเหล่านั้นที่มากขึ้น เรากำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนโดยการทำงานร่วมกับเด็กๆและชุมชน